Topanel - proizvod - Paneli-poliuretan-i-PIR

Poliuretanski i PIR paneli

Poliuretanski i PIR paneli Termoizolacioni paneli sa poliuretanskom penom se koriste za dobijanje što niže toplotne provodljivosti, koji očuvaju toplotu i dovode do smanjenja godišnje potrošnje energije, i koristu se za izgradnju krovova, plafona, fasada ili pregrada.

Poliuretanska pena korišćena - bez fluoro-hloro ugljovodonika potpuno halogenovanih (CFC) - je napravljena od poliola i izocijanata, sa agentom za ekspanziju.

Prednosti

  • Otpornost na vatru između 15 - 30 minuta (u zavisnosti od vrste i položaja montiranja panela) za PIR termoizolacione panele sa debljinom od 50 mm
  • Klasa reakcije na vatru B – s2d0
  • Brza i laka montaž
  • Niska toplotna provodljivost
  • Mala težina
  • Otpornost na raspadanje
  • Širok opseg primene: industrijske hale, komercijalni kompleksi, saloni, hladne sobe, kuće, itd.
  • različitim vremenskim uslovima
  • Izuzetna krutost
  • Duga izdržljivost/ rok trajanjaă

Detalji o proizvodu

PIR termozolacioni paneli imaju debljinu počevši od 50 mm, otpornost na vatru od 15 do 30 minuta (u zavisnosti od vrste i položaja montiranja panela). Svaki panel je zaštićen polietilenskom folijom (koja se čuva i u toku rada).

Detalji o proizvodu

Se montira na ram napravljen od metalnih profila (čelik), drvenih profila ili metalnih umetaka (beton) i povezan uzdužno - preko profilnog sistema za spajanje i poprečno - delimičnim rezanjem donje metalne ploče i termoizolacionog sloja, preklapanja panela i fiksiranje sa samourezujućim vijcima.

Za više informacija

skini brošuru pdf