TOPANEL je vrhunska rumunska kompanija, koja proizvodi najsavremenije termoizolacione panele.

  Saznaj više

Poliuretanski i PIR paneli

Termoizolacioni paneli sa poliuretanskom penom se koriste za dobijanje što niže toplotne provodljivosti, što rezultira u smanjenju godišnje potrošnje energije.


Saznaj više

 

Paneli sa mineralnom vunom

Termoizolacioni paneli sa mineralnom vunom se koriste da ispune zahteve za otpornost na požar, istovremeno pružajući visoku toplotnu izolaciju.


Saznaj više

 

THERMOTOP
 

Najmoderniji termoizolacioni sistem sa širokim spektrom primene u civilne, industrijske i poljoprivredne izgradnje.


Saznaj više